GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
3                           
4                           
5                           
6                           
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
3                          3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
5                          5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
3                           
4                           
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiSanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir

Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlar ve değerlendirebilir.

Eleştirel düşünme ve bu düşünme şeklini tasarım çalışmalarına aktarma becerilerini edinir.

BilgiSanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir

İlgili yazılım, mecra ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Eleştirel düşünme ve bu düşünme şeklini tasarım çalışmalarına aktarma becerilerini edinir.

BilgiSanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir

Estetik ve etkili tasarım çözümlerini geliştirmekte sosyal ve etik farkındalık içerisinde davranır, bireysel ve kolektif düzeyde sorumluluk alır.

Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlar ve değerlendirebilir.

BilgiAraştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

BilgiSanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

BilgiSanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir

Bir yabancı dili kullanarak görsel iletişim tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

BeceriKuram ve uygulama bütünlüğü sağlar

Çeşitli tasarım metodlarını kullanarak karmaşık problemleri çözer.

Beceriİlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır

Estetik ve etkili tasarım çözümlerini geliştirmekte sosyal ve etik farkındalık içerisinde davranır, bireysel ve kolektif düzeyde sorumluluk alır.

Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlar ve değerlendirebilir.

Eleştirel düşünme ve bu düşünme şeklini tasarım çalışmalarına aktarma becerilerini edinir.

Beceriİlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir

Yaratıcı yönetmenlik/sanat yönetmenliği yapar.

BeceriÇözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir

Yaratıcı yönetmenlik/sanat yönetmenliği yapar.

Estetik ve etkili tasarım çözümlerini geliştirmekte sosyal ve etik farkındalık içerisinde davranır, bireysel ve kolektif düzeyde sorumluluk alır.

BeceriÇok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir

Estetik ve etkili tasarım çözümlerini geliştirmekte sosyal ve etik farkındalık içerisinde davranır, bireysel ve kolektif düzeyde sorumluluk alır.

BeceriDuyusal algıyı somutlaştırır

Görsel İletişim Tasarımı alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır

Çeşitli tasarım metodlarını kullanarak karmaşık problemleri çözer.

Estetik ve etkili tasarım çözümlerini geliştirmekte sosyal ve etik farkındalık içerisinde davranır, bireysel ve kolektif düzeyde sorumluluk alır.

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir

Bir yabancı dili kullanarak görsel iletişim tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

Yetkinlik(Öğrenme)Kendi çalışmalarını sorgular

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

Yetkinlik(Öğrenme)Çözümleyici ve eleştirel düşünür

Yaratıcı yönetmenlik/sanat yönetmenliği yapar.

Estetik ve etkili tasarım çözümlerini geliştirmekte sosyal ve etik farkındalık içerisinde davranır, bireysel ve kolektif düzeyde sorumluluk alır.

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Öğrenme)Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir

Görsel İletişim Tasarımı alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

Durağan ve hareketli görüntüleri üretmek/düzenlemek konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır

Görsel İletişim Tasarımı alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi)

Alanında kendi kendini sürekli yenileme ve eğitme inisiyatifini üstlenir, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

İlgili yazılım, mecra ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Alana Özgü)Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır

Yaratıcı yönetmenlik/sanat yönetmenliği yapar.

Bir yabancı dili kullanarak görsel iletişim tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

Yetkinlik(Alana Özgü)Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir

Görsel İletişim Tasarımı alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

Yetkinlik(Alana Özgü)Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir

Bir yabancı dili kullanarak görsel iletişim tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

Yetkinlik(Alana Özgü)Estetik farkındalığa sahiptir

Görsel İletişim Tasarımı alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.