Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi R. Özgül Kılınçarslan

Hoş Geldiniz!

Küreselleşmeyle genişleyen bir izleyici kitlesinin giderek daha çok artan ve karmaşıklaşan ihtiyaçlarını karşılayan tasarım endüstrisi, günümüzde sanatın, tasarımın ve teknolojinin iç içe geçtiği disiplinler arası bir bakış açısı üzerine yapılandırılmaktadır. Görsel İletişim Tasarımı, bilginin görsel dille yayıldığı bir kültürel ortamda, zaman zaman popüler kültürün bir parçası haline gelirken zaman zaman da sağlık, çevre, nüfus gibi toplumsal konulara ait tartışmaların görünür kılınmasını sağlayan bir tasarım alanıdır. Giderek veri toplumuna dönüştüğümüz bu dönemde, iletişimin farklı kanallarını kullanan görsel iletişim tasarımı, iletişim kurma, bilgi verme, insanları yönlendirme ve toplumsal sorunlara çözüm getirme gibi toplumsal dinamiğin belirleyen eylem ve yaklaşımları üstlenir.

2004 yılında kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, tasarım ile estetiğin, teknoloji ile yaratıcılığın bütünleştiği bir akademik anlayışla, farklı pratiklerden beslenen stüdyo derslerini ve farklı disiplinleri kapsayan çok yönlü teorik bilgiyi bir araya getirmeye öncelik verir. Değişimin giderek hızlandığı günümüz dünyasında, güncellenmeyi önceleyen tasarım eğitimi yaklaşımımızla, alanında öncü ve uluslararası görünürlüğü olan bölümümüz, en karmaşık görsel problemlere, yaratıcı çözümler getirebilecek uzmanlığa sahip, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, sanatsal altyapısı yanında yoğun teknolojik pratiğe de sahip uluslararası düzeyde tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler.

Bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri boyunca üstlendikleri rollerde, yaratıcı çözümler üretebilecekleri uzmanlık konularını geliştirmelerine, bireysel ve kolektif çalışmaya dayalı yaratıcı süreçleri keşfetmelerine destek olmakla birlikte, tasarım süreçlerini sosyal ve etik farkındalık içinde yürütmeleri için gerekli akademik ve fiziksel koşulları sağlamaktayız.

İleri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, eleştirel düşünme ve bu düşünceleri toplumsal sorunlara çözüm getiren tasarım çalışmalarına aktarma becerilerini, basılı ve dijital gazete, dergi, kitap gibi mecralardan, afiş, ambalaj gibi endüstriyel ürünlere, multimedya uygulamaları, etkileşim tasarımı, oyun tasarımı, UI/UX tasarımı, video ve film tasarımı, web ve mobil uygulama tasarımı, hareketli grafik ve animasyon ve reklam endüstrisinde kullanabilirler. Ulusal ve uluslararası festivallerde ve yarışmalarda ödül alan öğrencilerimiz ve mezunlarımız, çok geniş bir çerçevede tasarım dünyasına ve sanatsal üretime katkıda bulunurlar.

Sanat, tasarım ve teknolojinin iç içe geçtiği alanlara meraklı ve yaratıcı düşünme biçimlerine açıksanız, sizi daha fazla bilgi için web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ediyorum.

Dr. Öğr. Üyesi R. Özgül Kılınçarslan
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı