GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Doç. Dr. Zeynep ARDAGünümüzde ağırlıklı olarak görsel bir dünyada yaşıyor, görseller üzerinden iletişim kuruyor ve teknolojiyle olan etkileşimimizi görsel kullanıcı arayüzleri aracılığıyla yönetiyoruz. Bu nedenle çağımızda sıklıkla geleceğin meslekleri arasında sayılan Görsel İletişim Tasarımı, tüm dünyada aranan ve yoğun talep gören, çok yönlü profesyonel tasarımcılar yetiştirmekte ve vermek istediği mesajın gözden kaçmamasını isteyen herkes için büyük önem taşımaktadır.

2004 yılında kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, alanlarında uzman, deneyimli Türk ve yabancı öğretim üyelerinden oluşan dinamik kadrosuyla, bilgi çağının sunduğu olanakların farkında olan, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, uygulama sürecinde karşılaştığı zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen, yaratıcı çözümler üretebilen görsel iletişim tasarımcıları yetiştirme hedefiyle çalışmaktadır.

Tasarım odaklı düşünme, günümüzde yalnızca profesyonel tasarımcılarda değil, her alanını yoğun rekabetin yönlendirdiği/şekillendirdiği piyasada başarılı olmak isteyen herkesin geliştirmesi ve uygulaması gereken bir beceridir. Bu düşünme şekli ancak kültürel anlamda çok yönlü beslenen profesyonellerde/ öğrencilerde, tüketicilerin teknik ihtiyaçlarını karşılayacak metotlarla, geçerli iş stratejileri, psikolojik beklentiler ve estetik algıyı bir potada eritebilen “tasarımcı duyarlılığı”nın geliştirilmesiyle oluşturulabilmektedir.

Bu çerçevede hazırlanmış ve çağın gereklerine göre güncellenmiş olan eğitim programımız, illüstrasyon, tipografi, fotoğraf, bilgisayar grafikleri, video üretimi, animasyon, ambalaj tasarımı, etkileşim tasarımı gibi çeşitli konularda uzman öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle, öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfedip, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri uygulamalı ve kolektif bir çalışma sürecini öngörmektedir. Bu donanımla yetiştirdiğimiz mezunlarımız, giderek gelişen dijital ortamda iletişim konusunda uzmanlaşarak, reklam, dijital iletişim, web tasarımı, video ve film prodüksiyonu, 3D görselleştirme ve animasyon, ses ve hareketli görüntü ile tasarım, etkileşim tasarımı gibi alanlarda çalışmaktadır.

Aramıza yeni katılan tüm öğrencilerimize, bölümümüzde geçirecekleri yıllarda kendilerini en iyi şekilde geliştirmek adına üstlerine düşeni yapmaları dileklerimle hoş geldiniz diyor, iş yaşamındaki başarılarını gururla izlediğimiz mezunlarımıza ise, bizimle olan bağlarını hep canlı tutmaları dileklerimle sevgilerimi gönderiyorum.

Doç. Dr. Zeynep ARDA
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı